e-mail: Masa.Michael@seznam.cz, mobilní telefon: 737 107 672

     Kontrabasu se věnuje od svých 21 let. K nástroji ho přivedl pan učitel Petr Los. Studovat začal soukromě u MgA. Mojmíra Valenty, profesora teplické konzervatoře, kde získal pevné základy české kontrabasové školy.

     V letech 1997 – 2003 studoval na teplické konzervatoři. Čtyři roky u  prof. Mojmíra Valenty, v pátém ročníku pod vedením prof. Martina Suskeho – sólo kontrabasisty Severočeské filharmonie a v šestém ročníku u prof. Jana Doskočila, kontrabasisty Severočeské filharmonie.

     Po dobu svých studií se Michael Máša věnoval sólové hře na  nástroj. Jeho velikou inspirací a vzorem je již zesnulý pan profesor František Pošta. V jeho repertoáru se objevují skladby z období baroka, klasicismu, romantismu, ale i díla současných skladatelů, např. skladby Fr. Černého, Fr. Simandla, V. Felixe a dalších.

Gavota I. a II. (solo pro kontrabas) Hans Fryba
Sonatina I. věta V. Felix
II. věta ze sonatiny Rajtr
Nocturno F. Simandl
Oblivion A. Piazzolla
Labuť Ch. Saint-Saens
Probuzení G. Foré
Sonata II. věta H. Eccles
Sarabanda a Menuet (cello solo) J. S. Bach
Romance (cello solo) G. Goltermann
Dumka F. Černý
Andante A. S. Kusevickij
Chant d' Amour F. Černý
Sonata III. věta (cello solo) A. Vivaldi